Products - GWG

Product range

...

Група 3

МЕТЧИЦИ МАШИННИ

за метрична ISO резба с едра стъпка по DIN13

клас на точност ISO2 (6H)

 

 

За обработка на крехки

и твърди материали с къса стружка

 

 

- С ПОДТОЧЕНИ КАНАЛИ

 

форма В: 4-5 навивки захващащ конус

 

- С ВИНТОВИ КАНАЛИ

 

форма С: 2-3 навивки захващащ конус