Products - GWG

Product range

...

Група 1

МЕТЧИЦИ МАШИННИ

за метрична ISO резба с едра стъпка по DIN13

клас на точност ISO2 (6H)

 

За обработка на стомани и други материали
с ниска и средна якост и добро стружкоотделяне


- С ПОДТОЧЕНИ КАНАЛИ

форма  В: 4-5 навивки захващащ конус

- С ВИНТОВИ КАНАЛИ

форма С: 2-3 навивки захващащ конус