Products - GWG

Product range

...

Проект ALFA

 

 

Метчици машинни

за метрична ISO резба със едра стъпка по DIN 13

клас на точност ISO2 (6H)

 

Разработени са пет базови типа геометрия на инструментите за различните групи обработваеми материали

 

Група 1 - за обработка на стомани и други материали с ниска и средна якост и добро стружкоотделяне.

 

Група 2 - за обработка на жилави стомани с висока якост и на неръждаеми стомани.

 

Група 3 - за обработка на крехки и твърди материали с къса стружка.

 

Група 4 - за обработка на меки материали с дълга стружка.

 

Група 5 - за обработка на чугун.