News

Проект „Надграждане на безопасните условия на труд в "Резбонарезни инструменти Габрово" ЕООД“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

04 June, 2018

Основната цел на настоящия проект е да спомогне за подобрение на работната среда в "РИГ" ЕООД, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни форми на управление на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда.

Повече информация за проекта може да прочетете ТУК

« Back